پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس کار و فناوری با همکاری دفتر تالیف کتب فنی حرفه ای و کاردانش درنظردارد باهدف بومی سازی و قابلیت اجرایی هر چه بیشتر  پروژه های تجویزی و نیمه تجویزی کتاب کاروفناوری متوسطه اول در راستای بسط و گسترش توانمندی های بومی  و امکانات قابل دسترس استان های مختلف  کشور، دومین همایش کشوری تهیه و تدوین پروژه های بومی کتاب کار و فناوری متوسطه اول را برگزار نماید لذا از کلیه دبیران کار و فناوری و سایر همکاران علاقه مند به این حوزه درسراسرکشوردعوت می گردد،  ایده ها و آثارخود رابا توجه به محورهای و مطابق با فرمت مشخص شده  به  دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

لینک دانلود بخشنامه

منبع : کار و فناوری فومندومین همایش ملی مجازی طراحی پروژه های استانی
برچسب ها : همایش ,بومی ,فناوری ,دومین همایش